Zasada Fryta glazury przepis

1, ze spieku nierozpuszczalny w wodzie

2, odpowiednik RO2, Fryta i B2O3, R2O i RO numerem i stosunek powinien być między 1-3:1 między nimi, zapewnienie odpowiedniego przetopu, nie z powodu wysokich temperatur podczas topnienia i parowania z tlenków metali alkalicznych, PbO.

3, poza skalenia, K2O. Na2O surowców, należy wprowadzić w spoiwach, związki zawierające Bor jest także prawdziwy.

4, frits R2O:RO < 1

5, frits składników SiO2:B2O3 > 2 Boran w rozpuszczalność, rozpuszczalność krzemionki może być zmniejszona.

6, liczbę składników w spoiwach Al2O3 < 0,2 mol. Al2O3 frit zbyt wielu składników o wysokiej temperaturze topnienia, podczas topnienia strat substancji lotnych.

7, substancji toksycznych, wszystkie składniki w szkliwa.